Leverandører

Vi ønsker SalatMestern og Svindland velkommen som avtaleleverandører!

ALLE VÅRE AVTALELEVERANDØRER - skroll deg nedover på siden for å finne kontaktinformasjon.


SalatMestern ASRoar Stang Kjøtt

https://roarstang.no/
                             https://www.dagsem.no

MP Storkjøkken - alt innen storkjøkkenustyr til rimelige priser - se egen side i toppmenyen

https://www.mpstorkjokken.no/


https://www.rentokil-initial.com/

Kontaktperson: Kristine Hansen Stovner 

Telefon: 488 61 655

E-mail: kristine.hansen.stovner@rentokil-initial.com

Vi er et globalt serviceselskap  - men vi gir lokal service. I Norge er vi totalt litt over 200 kolleger, med hovedkontor i Oslo og med avdelinger i Trondheim, Bergen og Stavanger. Vår jobb er å være eksperter innenfor våre områder, vi tar hånd om det essensielle slik at våre kunder kan slappe av å fokusere på sitt.

Rentokil Initial Norge har 5 divisjoner: Rentokil skadedyrkontroll, Steritech evaluerer mattrygghet, service og driftskvalitet. Initial hygiene og matteservice, Premium Scenting duftmarkedsføring og Ambius Interiørbeplantning. Med disse 5 forretningsområdene, kan vi tilby dere en totalløsning tilpasset bedriftens behov.

Grunnpakke 1 - Skadedyr

For lokasjoner som har liten eller ingen historikk med skadedyrproblem, og som ønsker en avtale som tar hånd om dette med minimum antall rutinebesøk.

Deteksjon/behandling mot mus/rotte

• Behandling mot sort jordmaur ved behov

• Deteksjon mot krypende insekt og møll

• 1 stk Lumnia insektfelle • MyRentokil webbasert rapportering hvis ønskelig

Denne pakken inkluderer 4 servicebesøk pr. år.

HORECA gruppens spesialpris: Kontakt Rentokil eller HORECA gruppen.

Grunnpakke 2 - Skadedyr

For lokasjoner som har historikk med skadedyrproblem, og/eller ønsker en avtale som tar hånd om dette ihht anbefalte antall rutinebesøk gitt av SKABRA.

Deteksjon/behandling mot mus/rotte

• Behandling mot sort jordmaur ved behov

• Deteksjon mot krypende insekt og møll

• 1 stk Lumnia insektfelle

• MyRentokil webbasert rapportering hvis ønskelig

Denne pakken inkluderer 6 servicebesøk pr. år.

HORECA gruppens spesialpris: Kontakt Rentokil eller HORECA gruppen.

Grunnpakke 3 - Internkontrollsystem med HACCP

• Utarbeidelse av mattrygghetssystem (IK Mat) med HACCP og veiledningsbesøk

• Årlig revisjon med revisjonsrapport og oppdatering av mattrygghetssystemet

Denne pakken inkluderer 1 besøk pr. år.

Løsningen inkluderer årlig lovpålagt revisjon, med rapport som kan forevises Mattilsynet ved evt. tilsyn. Årlig dokumentoppdatering er inkludert, slik at man alltid har et oppdatert IK-matsystem i tråd med norsk lovverk. 1 veiledningsbesøk ved inngåelse av avtale er inkludert.

HORECA gruppens spesialpris: Kontakt Rentokil eller HORECA gruppen.

Ved tegning av både skadedyrkontroll og IK-matavtale gis en samlerabatt på 5% på grunnpakkeprisene.