Kontakt

KONTAKT OSS

Fyll inn din kontaktinformasjon og fortell oss hva du ønsker og trykk på send. Vi kontakter deg så snart som mulig.

Ansvar og personvern - HORECAgruppen(HG).

Her finner du informasjon om hvordan HG behandler data og hvordan du som kunde kan få tilgang til, endre eller slette informasjon om deg.

Vi jobber hele tiden for å gi deg gode brukeropplevelser på www.horecagruppen.no .

Når du går inn som bruker på nettstedet www.horecagruppen.no og andre tilknyttede nettsteder som eies og driftes av HG, godtar du vilkårene nedenfor. Innholdet i ansvarserklæringen kan endres løpende. Du bør derfor lese igjennom erklæringen når du besøker nettstedet neste gang.

Opphavsrett
Innholdet på HGs nettsider er underlagt opphavsrettsbeskyttelse. Med unntak av oppskrifter og bilder/tekst knyttet til oppskrifter fra leverandører, kan alt innhold fritt distribueres, kopieres og lagres elektronisk eller skrives ut. Dette samtykket gis under forutsetning av at kilden til materialet angis riktig.

Ansvarserklæring
HG anstrenger seg for å holde innholdet på nettstedene så oppdatert og korrekt som mulig. Det kan allikevel forekomme at noe informasjon kan være ufullstendig, unøyaktig eller ikke oppdatert. HG påtar seg intet ansvar for eventuelle unøyaktigheter eller utelatelser i opplysningene. Enhver beslutning du tar på basis av opplysningene på HG's nettsteder skjer på ditt eget ansvar. HG påtar seg ikke noe ansvar for tap eller skade av noen art som måtte oppstå av bruken av HG's nettsteder, eller opplysninger som finnes der.

www.horecagruppen.no inneholder lenker til andre websider utenfor HG's kontroll. HG legger inn slike lenker for å hjelpe HG's besøkende til å finne mer informasjon innen spesifikke områder. HG kan ikke garantere at slik lenket informasjon er korrekt, relevant, aktuell eller fullstendig.

Henvisninger til hvilket som helst kommersielt produkt, prosess eller tjeneste, eller bruken av bransje, firma eller juridisk person på alle HG's nettsider, er kun ment som informasjon og service for nettstedets besøkende og innebærer ingen godkjennelse eller anbefaling eller støtte eller favorisering fra HG's side..

Personopplysninger
HG behandler alle personopplysninger som navn, adresse, telefonnummer eller annen personlig informasjon du gir til HG i forbindelse med konkurranser, nyhetsbrev, markedsføring, påmeldinger, bestillinger og annet, i henhold til gjeldende personopplysningslov. Opplysningene brukes kun til det du har gitt ditt samtykke til, for å oppfylle en avtale eller for å oppfylle HG's rettslige forpliktelser.

HG sletter personopplysningene når HG har håndtert din henvendelse, oppfylt en avtale eller HG's rettslige forpliktelse, eller når du trekker samtykket tilbake ved å kontakte oss som forklart nedenfor.

Personopplysningene vil lagres på HGs egne servere som støtter norsk personopplysningslov (GDPR). HG overleverer ikke personopplysningene dine til andre tredje parter med mindre du har samtykket til det.

HORECA gruppen sender jevnlig ut tilbud, nyhetsbrev og medlemsblad, du kan selv velge om du vil motta/ikke motta informasjon. Om du mot formodning ikke ønsker få tilsendt E-mailer eller trykksaker med nytting informasjon gi vennligst skriftlig beskjed til firmapost@horecagruppen.no

Kontakt oss på firmapost@horecagruppen.no eller ring + 47 922 92 007 om du vil ha innsyn i, få utlevert, korrigert eller slettet personopplysninger som er lagret om deg. Du kan på samme måte protestere mot, kreve begrensning av eller trekke tilbake samtykke til behandlingen av personopplysninger.