Konsulentoppdrag

Vi kan også være behjelpelig med følgende tjenester til gunstige betingelser:

  • Leverandørforhandlinger innen de fleste produktområder.
  • Presentasjoner, lanseringer og innsalg av produkter til grossister, kjeder og enkeltkunder.
  • Demonstrasjoner og kurs i samarbeid med leverandører og andre samarbeidspartnere.
  • Planlegging og gjennomføring av messer, incentiv,- kunde og fagturer.
  • Kontraktsutforming, nettsider +++