HORECA gruppen AS-   en innkjøpskjede hvor alle medlemmer er like "store"

Skroll nedover for å lese mer!

LIKHET FOR ALLE - VI ER:

  • Innkjøpskjeden for mindre og mellomstore fastfood og HORECA-kunder som handler hos frittstående grossister.
  • Kjeden som styrker de mindre kunders og grossisters konkurransekraft.
  • Kjeden som gir medlemmene en rettferdig kjedebonus av grossistdistribuerte og direkteleverte varer og tjenester uten omfordeling av bonuser. 
  • Kjeden som utbetaler leverandørenes kjedeytelser i form av lik % sats til alle medlemmer.
  • Kjeden med lave driftskostnader som gir leverandørene og grossistene trygghet om at mest mulig av ytelsene når frem til sluttkundene!

RETTFERDIGE INNKJØPSBETINGELSER ER VÅR HJERTESAK!

Er du som driver en mindre eller mellomstor serveringsbedrift innen fastfood- og kafeteriasektoren lei av for dårlige betingelser på bekostning av store bedrifter?

Mange kjeder avkorter leverandørbonusene fra mindre medlemsbedrifter og tilbyr høye bonuser kun til store bedrifter. Dette er urettferdig og diskriminerende, mindre bedrifter trenger gode betingelser mest, vi har avskaffet forskjellsbehandlingen.

Vi tilbyr lik bonus på alt kjøp av bonusgivende avtalevarer fra avtaleleverandørene uansett størrelsen på din bedrift! Vi utbetaler en fast %-sats pr leverandør vi har avtale med. Det enste vi krever er at du handler totalt for over kr 300 000,- av våre avtaleleverandører.

Mange kjeder har kompliserte bonusordninger som er vanskelig å forstå og ofte blir utbetalingen vesentlig lavere enn bedriften ble forespeilet når de ble medlem. De fleste kjeder har også meget høye kostnader til drift og mange ansatte, videre tar eierne ut store fortjenester.

Kjeden drives uten store kostnadsdrivere på tilnærmet non-profit basis, dette betyr at det meste av leverandørenes betingelser kommer lojale medlemmene til gode.